FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Az alábbiakban részletezett rendelkezések a HUNGARIKUM ALKUSZ CÉGCSOPORT (továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett, www.hungarikumalkuszcegcsoport.hu URL alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) igénybevételére vonatkozó felhasználási feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek). A Weboldal meglátogatásával (megnyitásával) egyidejűleg a Weboldal látogatója (a továbbiakban: Felhasználó) mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja az alábbi Felhasználási Feltételeket.

I.     Felelősség

1.1.    A Weboldal tartalma tisztán tájékoztató célú, az nem minősül semmilyen formában teljes körű ismertetőnek, sem ajánlattételnek vagy bármilyen üzleti célú, egyoldalú nyilatkozattételnek. Ennek megfelelően a Weboldaldalon esetlegesen felmerülő átmeneti pontatlanságok, esetleges hiányosságok semmilyen módon nem alapoznak meg a Társasággal szemben szerződéskötési, kártérítési vagy egyéb anyagi igényt, a Társaság az ezekkel kapcsolatos helytállási kötelezettségét kizárja. Említettek ellenére a Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy az előbbiekben hivatkozott esetleges hiányosságok és/vagy pontatlanságok ne forduljanak elő. A Weboldal üzemeltetése során használt szoftver informatikai megfelelőségének ellenőrzése érdekében a Társaság az elvárható gondossággal járt el, ám tekintettel arra, hogy az üzemeltetés külső szolgáltató bevonásával biztosított, így annak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Társaság semmilyen felelősséget nem vállal. A Weboldalon megismerhetők a Társaság szolgáltatásai, a Weboldalon megadott információk azonban kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek a szolgáltatások részletes ismertetésének. A Weboldalon elérhető bármilyen dokumentáció és/vagy információ nem tekinthető ajánlattételnek.

1.2.    A Társaság nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus, illetve külső „hacker” (cracker) támadások okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a szolgáltatások, a Weboldal használata, illetve elektronikus levelezés során keletkeztek. Előbbiek alapján a Felhasználó köteles a Weboldalon található dokumentumok, információk letöltését megelőzően gondoskodni a megfelelő vírusvédelemről.

1.3.    A Társaság nem tartozik felelősséggel olyan magatartásért, különösen kárért, amely a Weboldal – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen használatából ered.

1.4.   A Felhasználót feltételen és korlátlan felelősség terheli mind a Társasággal, mind harmadik személlyel szemben a Felhasználó által szolgáltatott adat, információ valóságtartalmáért, illetve jogszerűségéért. A Felhasználó előbbi rendelkezés megsértéséből eredő károkért korlátlan helytállási kötelezettséggel (felelősséggel) tartozik.

1.5.   Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyéb módon veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Weboldal működtetését.

1.6.    A Weboldal tartalmazhat olyan internetes weboldalhoz történő, a Társaságtól független kapcsolódásokat (hiperlinkek), amelyek harmadik személyek gondozásában állnak, és amelyek tartalmáért a Társaság nem vállal semmilyen felelősséget, így különösen az idegen weboldalakon, illetve weboldalakkal elkövetett jogszabálysértésekért, illetve okozott károkért.

II.     Szerzői jogok

2.1.    A Weboldal tartalma (pld. védjegy, szöveg, adat, videó, audio, kép stb.), a Weboldal külső megjelenése, illetve a Weboldal működéséhez alkalmazott szoftver a Társaság kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag a Társaság előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor.

2.2.    A Weboldal egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Előbbi jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához.

2.3.    A Weboldalon található képeket a Felhasználó a szerzői jogosult engedélyével használhatja fel. Előbbi engedélye nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

2.4.    Jelen pontban foglaltak megsértéséért a Felhasználó feltétlen és korlátlan felelősséggel tartozik.

III.     Kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezelés

3.1.    A Weboldal „Írjon nekünk” rovatában történő kapcsolatfelvétellel a Felhasználó önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság a Felhasználó által megadott személyes adatokat (név és e-mail cím) a Felhasználóval való kapcsolattartás céljából kezelje.

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal, illetve jelen Felhasználási Feltételek tartalmát bármikor megváltoztassa. Az aktuális, mindenkor hatályos Felhasználási Feltételekről a Felhasználó a Weboldalon tájékozódhat folyamatosan.